Ние от Частна детска градина „Щастливата къща“ се стремим да научим децата на етична култура и правила. Наш принцип и правило е, че децата учат и се развиват в спокойна и подкрепяща атмосфера.
Целта ни е да бъдем естествено продължение на домашната среда – място, на което децата срещат добри приятели.