Приемът на деца в Частна детска градина „Щастливата къща“ става по всяко време на годината при наличие на свободни места.

 

Необходими документи:

  1. Договор за предоставяне на услуга
  2. Медицински документи – издадени от Личния лекар, както следва:
    • Здравна карта на детето с нанесени имунизации;
    • Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване;
    • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок, преди постъпване;
    • Медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето е здраво и не е контактно със заразно болни издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване.