Приемът на деца в Частна детска градина „Щастливата къща“ става по всяко време на годината при наличие на свободни места.

Необходими документи:

 1. Договор за предоставяне на услуга
 2. Медицински документи – издадени от Личния лекар, както следва:
  • Лична здравно-профилактична карта на детето (попълнена от личния лекар) с вписани всички имунизации към момента;
  • Здравна карта за дете (картон) – нова;
  • Отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни чревни бактерии (извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето);
  • Отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразито (извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето);
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок, преди постъпване;
  • Изследване Васерман на 1 от родителите (извършено в 6-месечен срок от постъпването на детето);
  • Медицинска бележка за липса на контакт с ОЗБ и че детето е клинично здраво (важи 3 дни);
  • Име, адрес на практиката и телефон на личния лекар на детето.