Децата са разпределени по възрастови и индивидуални показатели. Всяка от групите носи своя индивидуален почерк, но водещата идея, с която отглеждаме и възпитаваме Вашите и нашите деца е да изградим едни наистина добри, умни и честни хора.

Дневният режим включва занимания

(интелектуални, творчески, двигателни) по основните образователни направления, съобразени с Държавните образователни изисквания.

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Социален свят;
 • Природен свят;
 • Изобразително изкуство;
 • Физическа култура;
 • Муэика;
 • Конструктивно-технически и битови дейности;
 • Игрова култура.

В детската градина предлагаме за всички деца

 • Ранно чуждоезиково обучение – английски език;
 • Развиване на творчески и художествени умения;
 • Култура на поведение в обществото;
 • Музикална и двигателна култура;
 • Квалифицирани педагози;
 • Диагностика на психическото и физическо развитие на всяко дете;
 • Медицински контрол;
 • Здравословно хранене;
 • Консултации с родителите относно развитието на децата им;
 • Специализирани консултации и работа с психолог и логопед.