В ЧДГ „Happy House“ се приемат деца за полудневно гледане

Това е абонамент с карта за 4 часов престой от Понеделник до Петък. За ваше удобство предлагаме две полудневни групи.